2021 MÁJ

1.5. Sobota
2.5. Nedeľa
3.5. Pondelok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
4.5. Utorok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
5.5. Streda  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
6.5. Štvrtok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
7.5. Piatok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
8.5. Sobota
9.5. Nedeľa
10.5. Pondelok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
11.5. Utorok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
12.5. Streda  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
13.5. Štvrtok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
14.5. Piatok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
15.5. Sobota
16.5. Nedeľa
17.5. Pondelok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
18.5. Utorok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
19.5. Streda  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
20.5. Štvrtok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
21.5. Piatok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
22.5. Sobota
23.5. Nedeľa
24.5. Pondelok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
25.5. Utorok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
26.5. Streda  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
27.5. Štvrtok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
28.5. Piatok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
29.5. Sobota
30.5. Nedeľa
31.5. Pondelok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30