2021 APRÍL

 
 
 

1.4. Štvrtok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
2.4. Piatok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
3.4. Sobota
4.4. Nedeľa
5.4. Pondelok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
6.4. Utorok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
7.4. Streda  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
8.4. Štvrtok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
9.4. Piatok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
10.4. Sobota
11.4. Nedeľa
12.4. Pondelok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
13.4. Utorok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
14.4. Streda  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
15.4. Štvrtok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
16.4. Piatok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
17.4. Sobota
18.4. Nedeľa
19.4. Pondelok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
20.4. Utorok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
21.4. Streda  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
22.4. Štvrtok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
23.4. Piatok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
24.4. Sobota
25.4. Nedeľa
26.4. Pondelok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
27.4. Utorok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
28.4. Streda  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
29.4. Štvrtok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30 
30.4. Piatok  10.00 - 12.30   15.00 - 16.00   16.00 - 18.30