2019 SEPTEMBER

 
 
 

1.9. Nedeľa Voľno 
2.9. Pondelok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
3.9. Utorok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
4.9. Streda 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
5.9. Štvrtok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
6.9. Piatok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
7.9. Sobota BATT MZ,DOR  16.00 - 18.30 
8.9. Nedeľa Voľno      Voľno    
9.9. Pondelok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
10.9. Utorok 10.00 - 12.30   SUPERLIGA
11.9. Streda SUPERLIGA  SUPERLIGA
12.9. Štvrtok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
13.9. Piatok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
14.9. Sobota Voľno  Voľno
15.9. Nedeľa SPM    HUMENNÉ
16.9. Pondelok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
17.9. Utorok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
18.9. Streda 10.00 - 12.30    16.00 - 18.30 
19.9. štvrtok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
20.9. Piatok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
21.9. Sobota Voľno  Voľno
22.9. Nedeľa Voľno   Voľno
23.9. Pondelok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
24.9. Utorok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
25.9. Streda 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
26.9. Štvrtok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
27.9. Piatok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
28.9. Sobota Voľno Voľno
29.9. Nedeľa Voľno Voľno
30.9. PondeloK 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30