2020 NOVEMBER

 
 
 

1.11. Nedeľa    
2.11. Pondelok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
3.11. Utorok 10.00 - 12.30    16.00 - 18.30 
4.11. Streda 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
5.11. Štvrtok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
6.11. Piatok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
7.11. Sobota       
8.11. Nedeľa     
9.11. Pondelok 10.00 - 12.30  16.00 - 18.30 
10.11. Utorok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
11.11. Streda 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
12.11. Štvrtok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
13.11. Piatok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
14.11. Sobota      
15.11. Nedeľa    
16.11. Pondelok 10.00 - 12.30  16.00 - 18.30
17.11. Utorok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
18.11. Streda 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
19.11. Štvrtok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
20.11. Piatok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
21.11. Sobota      
22.11. Nedeľa    
23.11. Pondelok 10.00 - 12.30  16.00 - 18.30 
24.11. Utorok 10.00 - 12.30  16.00 - 18.30 
25.11. Streda 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
26.11. Štvrtok 10.00 - 12.30   16.00 - 18.30 
27.11. Piatok 10.00 - 12.30  16.00 - 18.30 
28.1. Sobota      
29.1. Nedeľa      
30.11. Pondelok 10.00 - 12.30  16.00 - 18.30