Rok narodenia: 1968
Klub: TTC Siendorf - Rakúsko 
Súťaž: 2. bundesliga
Hracia ruka: pravá
Poťahy: Tibhar Sinus
Drevo: Tamca 5000
Najväčšie úspechy: 3.miesto MS družstvá Japonsko
                                1. miesto Olympíjska kvalifikácia 1992
                                Účastník olympíjskych hier 1992 Barcelona
                                Majster ČSSR 1988
                                Majster ČSFR 1991
                                5-násobný majster Slovenska - jednotlivci
 
 
ODKAZY:
 
Youtube:
 
FOTO: ARCHÍV MILAN GRMAN