Rok narodenia: 1990

Národnosť: Bosna a Herzegovina

Klub: Stolnotenisové Centrum

Miesto tréningu: Oslo

Súťaž: Extraliga ženy

Hracia ruka: pravá

Poťahy: BTY Tenergy, Feint long 2

Drevo: 

Hobby: Traveling