Rok narodenia: 2005

Klub: Stolnotenisové Centrum

Miesto tréningu: ŠKST Aréna Bratislava

Súťaž: 

Hracia ruka: pravá

Poťahy: 

Drevo: 

Rebríček: 21. miesto (SZ)

Hobby: 

Krátkodobý cieľ: 

Dlhodobý cieľ: 

Sponzor: