Rok narodenia: 2006

Klub: Stolnotenisové Centrum

Miesto tréningu: ŠKST Aréna Bratislava

Súťaž: 

Hracia ruka: ľavá

Poťahy: 

Drevo: 

Rebríček: 4. miesto (MZ)

Hobby: 

Krátkodobý cieľ: 

Dlhodobý cieľ: 

Sponzor: